Hedegård den 08-02-2019

Indkaldelse til general forsamling

Indkaldelse til general forsamling
som afholdes d. 27-3-2019
på Hedegårdvej 69, 7323 Give kl 19:00

Punkter til dagsorden er:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referat.
3. Valg af stemmetæller.
4. Formandens beretning.
5. Fremlæggelse af regnskabet.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Valg af revisor.
10. Evt.

De Tre Norner

På den stiftende generalforsamling den 5. november blev navnet på den nye forening vedtaget Den selvejende institution ”De tre Norner” - Foreningen har til huse i - Hedegård Multihus

De tre norner er dem, der ifølge den nordiske mytologi, er dem, der passer Yggdrasil, som er Livstræet. Det breder sine grene ud over verden, bærer himmelhvælvet og har sine rødder dybt nede i jorden. Træet er altid grønt. Ved den tredje rod findes Urds brønd. Her holder De tre Norner til. De styrer menneskenes skæbner, og de plejer og passer Livstræet.

- De tre Norner spinder menneskenes livstråd: fra fortid over nutid til fremtid
- De tre Norner spinder et net af muligheder i en ny treklang:
1) kultur
2) idræt
3) fællesskab

- Foreningen har til formål at skabe rammer og muligheder for at styrke folkekulturen, folkesundheden og livskvaliteten for medlemmer og borgere på Vejle Vesteregn, herunder børn og unge, deres forældre og gruppen af ældre.

Dette skal ske gennem arbejde for at styrke socialt og kulturelt tilhørsforhold at etablere spændende aktiviteter for og med medlemmerne at tilvejebringe idræt, motion, kultur og folkeoplysning for medlemmerne at få så mange med som muligt at hele ”medlemsfamilien” involverer sig

Vi glæder os til dette arbejde, og vi håber, at I ser jer selv, som meget vigtige medspillere i dette projekt.